jadylatmak ja‧dy‧lat‧mak işlik

[ja:dylatmak]

  1. Jady etdirmek, owsunlatmak, tilsim etdirmek, gözüni baglatmak.

  2. Göçme manyda Çuň täsir etdirmek, täsin galdyrtmak, erkini aldyrmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jadylatmak - jadyladýar, jadyladar, jadyladypdyr.