jagyl-jugul ja‧gyl-ju‧gul

Garjaşyk çykýan ses, jaggyldy.

  • Oba bu gün daň atandan jagyl-jugul bilen ördi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • jagyl-juguly