jadylanmak işlik

[ja:dylanmak]

  1. Jady edilmek, owsunlanmak, tilsim edilmek, gözüň baglanmak.

    • Jadylanan ýaly bolmak.

  2. Göçme manyda Täsin galmak, ýesir bolmak, erkiň alynmak.

    • Oňa syn edýänler edil jadylanan ýaly, uzak wagtlap onuň ýanyndan aýrylyp bilmeýärdiler. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)