gowzamak işlik

Gabyň we ş. m. içindäki zat azalmak, egsilmek.

  • Ýangynly garny bir dyňzap, bir gowzap ses etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Köşek ene düýäň gowzan emjeklerini taýly gezek sokjaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

garnyň gowzamak

seret garyn

  • Garynlary gowzaň, ýürekleri syrylan ýigitlere-de biraz galgyldy ýetişdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)