gowuşmak go‧wuş‧mak işlik

 1. Eýesiniň eline düşmek, baryp ýetmek, gelip ýetmek.

  • Iberen kitaplaryň iki ekzemplýary hem maňa gowuşdy. («Edebiýat»)

 2. Tapyşmak.

  • Ol öz söýgülisine gowuşýar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem gowuşmak - gowşar, gowşupdyr.


Duş gelýän formalary
 • gowuşdy
 • gowuşdygy
 • gowuşdym
 • gowuşdyr
 • gowuşdyň
 • gowuşjagy
 • gowuşjak
 • gowuşjakdygymy
 • gowuşjakdygyny
 • gowuşma
 • gowuşmady
 • gowuşmadyk
 • gowuşmadyň
 • gowuşmaga
 • gowuşmagy
 • gowuşmagyna
 • gowuşmagynda
 • gowuşmagyndan
 • gowuşmagyny
 • gowuşmagyň
 • gowuşmagyňy
 • gowuşmak
 • gowuşmaklaryny
 • gowuşmalar
 • gowuşmalary
 • gowuşmalarynyň
 • gowuşmalaryň
 • gowuşmaly
 • gowuşmalydyr
 • gowuşman
 • gowuşmandygyny
 • gowuşmandyr
 • gowuşmandyrlar
 • gowuşmanyny
 • gowuşmaz
 • gowuşmaýan
 • gowuşmaýanlygy
 • gowuşmaýardy
 • gowuşsa
 • gowuşsam
 • gowuşsyn
 • gowuşýan
 • gowuşýanam
 • gowuşýandygyna
 • gowuşýança
 • gowuşýar
 • gowuşýardy
 • gowuşýardym
 • gowuşýarsyň
 • gowşan
 • gowşanda
 • gowşandan
 • gowşandygy
 • gowşandygyna
 • gowşandygyny
 • gowşandyr
 • gowşanlaryndan
 • gowşanlaryň
 • gowşanlygy
 • gowşanok
 • gowşansoň
 • gowşany
 • gowşanyny
 • gowşanyň
 • gowşar
 • gowşardy
 • gowşarly
 • gowşaýan
 • gowşup
 • gowşupdy
 • gowşupdyr
 • gowşupsyň