goýaltmak go‧ýalt‧mak işlik

Suwuny çekilişip öňküsinden birneme goýalmak, goýy bolmak.

  • Bulamak goýalyşyp başlapdyr.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem goýaltmak - goýaldýar, goýaldar, goýaldypdyr.

akyly goýalyşmak

seret akyl

  • Akyly goýalyşan adam.


Duş gelýän formalary
  • goýaldar
  • goýaldýarlar
  • goýaltdy
  • goýaltmak
  • goýaltmasy
  • goýaltmasyny