goý

Şeýle bolsun, hiç zat diýme, degme.

  • Goý, ýaňlasyn ýaşlygmyzyň aýdymy. (N. Pomma, Goşgular)

  • Näräzylyk, goý, nesýe bolsun. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Goý halkymyz şundan beýläk şeýle almalar iýsin.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem goý - goýum, goýuň.