ýöňkemek işlik

Garalyk ýapmak, töhmet etmek.

  • Ýoldaş Berkeliýewe beýle agyr günäler ýöňkemäge bizde esas ýok -- diýip, ol berk ses bilen mälim etdi. (N. Jumaýew, Ak derek)

  • Maňa garalyk ýöňkemäge çalyşýarsyň. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Men şol beýannamalary günäkärleýänlere ýöňkeýärdim. («Sowet Türkmenistany» gazeti)