ýöňkeme

Grammatik termin Atlaryň soňuna degişli goşulmalar goşulyp, bir zadyň kime, nämä degişlidigini görkezip gelýän grammatik kategoriýa.

  • Atlar ýöňkeme bilen üýtgäninde, degişliligi aňladýarlar.