ýörelge

  1. Köneden däp bolup galan dessur, kada-kanun.

  2. Ýolbaşçylyk görkezmesini berýän ugur, alnyp barylýan ugur.

    • Şolaryň ýörelgesi, belki, biziň ýaly heniz ätmesini öwrenmedik gözsüzlere-de ýoda bolar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)