ýönelmek işlik

[ýö:nelmek]

Bir tarapa ugramak, bir ugra gitmek, bir ugra ýöremek.

  • Halnazar oňa gulak asman sakgalyny sypap, öz öýüne bakan ýöneldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)