ýöňkelmek işlik

Töhmet edilmek, garalyk ýapylmak.

  • Eziz atly iberip, ogrulyk ýöňkelýän ýigidi getirtdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Adamlar göýä bir günä ýöňkelip çagyrylýan ýaly görünýär. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)