ýöntem

[ýö:ntem]

  1. Çala görýän, gowy görmeýän.

    • Garly özüniň ýöntem gözlerini on-on bäş ädim aradaşlykda duran atla baka dikdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  2. Dogumly däl, sölpi, türkana, sada.

    • Biziň sakçylarymyz ýöntem, Wüşi bilen jammy goltugy tüpeňli uklap ýatýarlar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

ýöntem iňňe

Iňňäniň bir görnüşi.