ürjemek ür‧je‧mek işlik

Hereketi artmak, güýjemek, gazaplaşmak.