ürjemek işlik

Hereketi artmak, güýjemek, gazaplaşmak.