üpürjik ü‧pür‧jik

Matanyň ýüzündäki we gyrasyndaky çykyşyp duran übtük uçlary.

  • Bu matanyň ýüzi tutuş üpürjik bolup dur.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem üpürjik - üpürjigi.


Duş gelýän formalary
  • üpürjikler
  • üpürjikleri
  • üpürjiklerinde
  • üpürjikli