ürgenç ür‧genç

Eti gylçyksyz, inçe uzyn gyzgylt balyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ürgenç - ürgenji.


Duş gelýän formalary
  • ürgenje
  • ürgenji
  • ürgenjiniň
  • ürgenjiň
  • ürgençde
  • ürgençden
  • ürgençdir
  • ürgençli