ürkek ür‧kek

Sähel zatdan ürküp duran, sähel zatdan tisginip duran, gorkak, garaçy (mal hakda).

  • Gulanyň kowum-gardaşlary, ürkek goýun ýaly ylgaşyp geldi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ürkek - ürkegi.


Duş gelýän formalary
  • ürkekligi
  • ürkeklik