ürki ür‧ki

Howp, gorky.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem ürki - ürküde, ürküler, ürküsi.


Duş gelýän formalary
  • ürkimiz
  • ürkini
  • ürküleri
  • ürküsi
  • ürküsiz