ürküşmek işlik

Hemmesi ürkmek, bary ürkmek.

  • Garkyldaşyp gazlar, ürküşip sona, näge suw çaýkansa, kölden aýypdyr. («Türkmen Halk Şahyryna Döredijiligi»)