ürküşmek ür‧küş‧mek işlik

Hemmesi ürkmek, bary ürkmek.

  • Garkyldaşyp gazlar, ürküşip sona, näge suw çaýkansa, kölden aýypdyr. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)


Duş gelýän formalary
  • ürküşip