ürç ürç

ürç etmek

Bir işi aýratyn höwes bilen etmek, bir işe irmän amal etmek.

  • Aba Kunanbaýew, Puşkiniň, Lermontowyň, Lew Tolstoýyň we beýleki rus ýazyjylarynyň eserlerini ürç edip okaýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)