önüm ö‧nüm

[ö:nüm]

Öndürilýän zatlaryň jemi ýa-da önümçilikde öndürilýän zatlaryň görnüşi.

 • Dokmaçylar bir million manatlyk önüm bermegi borç edindiler. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • önümde
 • önümden
 • önümdigi
 • önümdir
 • önümdäki
 • önüme
 • önümi
 • önümidi
 • önümidir
 • önümimizi
 • önümin
 • önüminde
 • önüminden
 • önümindäki
 • önümine
 • önümini
 • önüminiň
 • önümiçe
 • önümiň
 • önümiňde
 • önümler
 • önümlerde
 • önümlerden
 • önümlerdi
 • önümlerdir
 • önümlerdäki
 • önümlere
 • önümlerem
 • önümleri
 • önümleridir
 • önümlerimiz
 • önümlerimize
 • önümlerimizi
 • önümlerimiziň
 • önümlerin
 • önümlerinde
 • önümlerinden
 • önümlerindäki
 • önümlerine
 • önümlerini
 • önümleriniň
 • önümleriniňki
 • önümleriň
 • önümleriňi
 • önümli
 • önümlidir
 • önümlige
 • önümligi
 • önümligini
 • önümlikde
 • önümlikden
 • önümlilere
 • önümlileri
 • önümlilige
 • önümliligi
 • önümliliginden
 • önümliligine
 • önümliligini
 • önümliliginiň
 • önümliligiň
 • önümlilik
 • önümlisi
 • önümsiz
 • önümsizdir
 • önümsizlik