önüp-ösmek ö‧nüp-ös‧mek işlik

[ö:nüp-ösmek]

Dünýä inmek, döremek, dogulmak we ýaşamak.

  • Seýdi Amyderýa boýlarynda önüp-ösüpdir. («Edebiýat»)

  • Bunlaryň üçüsi-de şu obada önüp-ösen, oglanlykdan bile gezen deň-duşlardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)