öndürmek işlik

[ö:ndürmek]

Işläp önüm çykarmak, önüm bermek, hasyl bolmak, işläp taýýarlamak.

  • Guradylan süýt öndürýän zawodyň gurluşygy gutardy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Önüm öndürmek planyny ýerine ýetirmek.