öndürmek ön‧dür‧mek işlik

[ö:ndürmek]

Işläp önüm çykarmak, önüm bermek, hasyl bolmak, işläp taýýarlamak.

 • Guradylan süýt öndürýän zawodyň gurluşygy gutardy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Önüm öndürmek planyny ýerine ýetirmek.


Duş gelýän formalary
 • öndürdi
 • öndürdigim
 • öndürdik
 • öndürdiler
 • öndüren
 • öndürendigi
 • öndürendigini
 • öndürendiklerini
 • öndüreni
 • öndüreniň
 • öndüreniňden
 • öndürenligi
 • öndürenok
 • öndürer
 • öndürerden
 • öndüreris
 • öndürip
 • öndüripdir
 • öndüripdirler
 • öndüriň
 • öndürjegini
 • öndürjek
 • öndürjekdigimizi
 • öndürjekdiklerini
 • öndürme
 • öndürmegi
 • öndürmegidir
 • öndürmeginde
 • öndürmegine
 • öndürmegini
 • öndürmegiň
 • öndürmek
 • öndürmekde
 • öndürmekden
 • öndürmekdir
 • öndürmekleri
 • öndürmeklerini
 • öndürmekleriniň
 • öndürmeklige
 • öndürmekligi
 • öndürmekliginiň
 • öndürmekligiň
 • öndürmeklik
 • öndürmeklikde
 • öndürmeklikdir
 • öndürmekçi
 • öndürmeli
 • öndürmelidigi
 • öndürmelidigini
 • öndürmeris
 • öndürmesi
 • öndürmesine
 • öndürmezden
 • öndürmeýän
 • öndürmeýändiklerine
 • öndürmeýär
 • öndürmäge
 • öndürmäge-de
 • öndürmän
 • öndürmäni
 • öndürmäniň
 • öndürýän
 • öndürýändiginden
 • öndürýändigini
 • öndürýäne
 • öndürýäni
 • öndürýäniň
 • öndürýänler
 • öndürýänlere
 • öndürýänleriň
 • öndürýänligindedir
 • öndürýär
 • öndürýärdi
 • öndürýärdiler
 • öndürýäris
 • öndürýärler