önmek ön‧mek işlik

[ö:nmek]

 1. Öndürijilikli bolmak, öndümli bolmak, köpelmek.

  • Niçik, küýzejikler önýärmi! ? («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Hasyl bolmak, önüm peýda bolmak, emele gelmek, bitmek.

  • Bize ýerden önýän zadyň hemmesi zerur. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Goý, üstüňden çaglar aksyn, Gün düşmeýän baglar önüp. (R. Seýidow, Bagtlylar)

 3. Nesil döremek, nesil artmak.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem önmek - öndüm, öndüň, önüpdir.


Duş gelýän formalary
 • öndi
 • öndür
 • önen
 • önenden
 • önenler
 • önenleriň
 • önenok
 • öner
 • önjek
 • önmedi
 • önmegi
 • önmeklik
 • önmeli
 • önmese
 • önmez
 • önmezligi
 • önmezligine
 • önmeýär
 • önmän
 • önmänligi
 • önüp
 • önüň
 • önýän
 • önýändigine
 • önýär
 • önýärdi
 • önýärmi