önjeýlilik at

Öndümlilik, peýdalylyk, netijelilik, oňaýlylyk.

  • Meniň häzirki iş önjeýliligimize göwnüm ýetenok. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem önjeýlilik - önjeýliligi.