önümçilik

[ö:nümçilik]

  1. Senagatyň oba hojalygyň önüm öndürilýän pudagy.

    • Senagatyň önümçilik-tehniki bazasy ýene has kuwwwatlandy. («Türkmenistan Kommunisti» žurnaly)

  2. Önüm öndürmeklik işi, önüm işläp çykarmaklyk.

    • Partiýa bizi önümçilige çagyrýar. («Bahar»)

    • Harpýygyjylar we linotipisler önümçilik normalaryny artykmajy bilen ýerine ýetirip başladylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem önümçilik - önümçiligi.