önümçilik ö‧nüm‧çi‧lik

[ö:nümçilik]

 1. Senagatyň oba hojalygyň önüm öndürilýän pudagy.

  • Senagatyň önümçilik-tehniki bazasy ýene has kuwwwatlandy. («Türkmenistan kommunisti» gazeti)

 2. Önüm öndürmeklik işi, önüm işläp çykarmaklyk.

  • Partiýa bizi önümçilige çagyrýar. («Bahar»)

  • Harpýygyjylar we linotipisler önümçilik normalaryny artykmajy bilen ýerine ýetirip başladylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem önümçilik - önümçiligi.


Duş gelýän formalary
 • önümçilige
 • önümçiligem
 • önümçiligi
 • önümçiligidir
 • önümçiliginde
 • önümçiliginden
 • önümçiligindäki
 • önümçiligine
 • önümçiligini
 • önümçiliginiň
 • önümçiligiň
 • önümçilikde
 • önümçilikdedir
 • önümçilikden
 • önümçilikdi
 • önümçilikdir
 • önümçilikdäki
 • önümçilikler
 • önümçiliklerde
 • önümçiliklere
 • önümçilikleri
 • önümçiliklerinde
 • önümçiliklerine
 • önümçiliklerini
 • önümçilikleriniň
 • önümçilikleriň
 • önümçilikleýin
 • önümçilikli
 • önümçiliklidir
 • önümçilikligi
 • önümçiliklik
 • önümçiliksiz