ölçeşmek öl‧çeş‧mek işlik

  1. Ölçegini kesgitlemäge kömekleşmek, ölçemäge kömek etmek; deňeşdirişmek.

    • Sen oňa işde emgeneňok diýýärsiň, ertir işde şol seniň bilen eden işini ölçeşer hem. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  2. Göçme manyda Pikir alyşmak, oýlanyşmak.


Duş gelýän formalary
  • ölçeşer
  • ölçeşmek