öldürilmek öl‧dü‧ril‧mek işlik

Ýaşaýyşdan mahrum edilmek, ýok edilmek, ölüme sezewar edilmek.

 • Özi ölendigini ýa-da öldürilendigini hem bilmek bolýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Daşarda bolsa söwüş öldürilýärdi, gazanlar atarylýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • öldürildi
 • öldürildi-de
 • öldürildiler
 • öldürileli
 • öldürilen
 • öldürilende
 • öldürilenden
 • öldürilendigi
 • öldürilendigine
 • öldürilendigini
 • öldürilendiginiň
 • öldürilendir
 • öldürilene
 • öldürilenem
 • öldürileninden
 • öldürilenine
 • öldürilenini
 • öldürileniň
 • öldürilenler
 • öldürilenlerden
 • öldürilenlere
 • öldürilenleri
 • öldürilenleriň
 • öldürilenmiş
 • öldürilensoň
 • öldüriler
 • öldürilip
 • öldürilipdi
 • öldürilipdir
 • öldürilipdirler
 • öldüriljegine
 • öldüriljegini
 • öldüriljek
 • öldüriljekdigimi
 • öldüriljekdigine
 • öldürilmedik
 • öldürilmegi
 • öldürilmegimi
 • öldürilmeginde
 • öldürilmeginden
 • öldürilmegine
 • öldürilmegini
 • öldürilmeginiň
 • öldürilmek
 • öldürilmekden
 • öldürilmeli
 • öldürilmezinden
 • öldürilmeziniň
 • öldürilmäge
 • öldürilmändigi
 • öldürilmändigini
 • öldürilse
 • öldürilsem
 • öldürilsin
 • öldüriläýseler
 • öldürilýän
 • öldürilýänem
 • öldürilýänini
 • öldürilýänleriň
 • öldürilýänligimi
 • öldürilýänligini
 • öldürilýänçä
 • öldürilýär
 • öldürilýärdi
 • öldürilýärler