öldürmek işlik

  1. Ýaşaýyşdan mahrum etmek ölüme sezewar etmek.

    • Ol syçanjygy tutyp, öldürjek bolupdyr. («Türkmen Halk Ertekiler Ýygyndysy»)

    • Meni ýenç, isle öldür, ýöne azar berme! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Göçme manyda Horlamak.

    • Meni garaşdyryp halys öldürdiň.