ölçermek öl‧çer‧mek işlik

 1. Endigan ýakmak üçin agaçlary gozgaşdyrmak, çala ýanýan bölekleri güýçli ýanar ýaly etmek.

  • Çüýşegöz ody ölçerýärdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. seret ölçemek

  • Onçasyny, Güljahan, özüň ölçerip gör! (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Häzir hem ol şol hasap bilen meseläni ölçeýärdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

oduny ölçermek

Derdini gozgamak.

 • Siz bir meniň sönen odumy ölçerdiň. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
 • ölçerdi
 • ölçerdi-de
 • ölçerdim
 • ölçeren
 • ölçerende
 • ölçerenligi
 • ölçerip
 • ölçerme
 • ölçermegiň
 • ölçermek
 • ölçermelidigini
 • ölçermäge
 • ölçermän
 • ölçerýän
 • ölçerýär
 • ölçerýärdi