ölçermek işlik

  1. Endigan ýakmak üçin agaçlary gozgaşdyrmak, çala ýanýan bölekleri güýçli ýanar ýaly etmek.

    • Çüýşegöz ody ölçerýärdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  2. seret ölçemek

    • Onçasyny, Güljahan, özüň ölçerip gör! (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

    • Häzir hem ol şol hasap bilen meseläni ölçeýärdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

oduny ölçermek

Derdini gozgamak.

  • Siz bir meniň sönen odumy ölçerdiň. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)