ölçemek öl‧çe‧mek işlik

 1. Ölçegini kesgitlemek, agramyny, uzynlygyny we s. m. bilmek, kesgitlemek, çekmek.

  • Onuň agramyny ölçemäge şu älemiň daglarynyň başlary-da ýetmejek ýalydy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Tehnik çeşmäniň çuňlugyny ölçedi. («Pioner» žurnaly)

 2. Göçme manyda Bir zat barada pikirlenip, aýlanyp görmek.

  • Ölçäp, biçip, belki-de meni suda bererler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ýedi ölçäp, bir kes. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • ölçedi
 • ölçedim
 • ölçeme
 • ölçemegi
 • ölçemegine
 • ölçemeginiň
 • ölçemegiň
 • ölçemek
 • ölçemekde
 • ölçemekdir
 • ölçemeklige
 • ölçemekligi
 • ölçemekligiň
 • ölçemeklik
 • ölçemeklikden
 • ölçemekçi
 • ölçemeler
 • ölçemelerde
 • ölçemelerden
 • ölçemelere
 • ölçemeleri
 • ölçemelerin
 • ölçemelerinde
 • ölçemelerini
 • ölçemeleriniň
 • ölçemeleriň
 • ölçemeli
 • ölçemelidir
 • ölçemesi
 • ölçemesinde
 • ölçemesine
 • ölçemesini
 • ölçemesiniň
 • ölçemez
 • ölçemeýär
 • ölçemäge
 • ölçemän
 • ölçemäni
 • ölçemäniň
 • ölçemäň
 • ölçesek
 • ölçeýän
 • ölçeýändigi
 • ölçeýäni
 • ölçeýänini
 • ölçeýänligi
 • ölçeýär
 • ölçeýärdi
 • ölçeýärdiler
 • ölçeýärin
 • ölçeýäris
 • ölçeýärler
 • ölçäbem
 • ölçän
 • ölçände
 • ölçänden
 • ölçändir
 • ölçänimizde
 • ölçänlerinde
 • ölçänleriňde
 • ölçänligi
 • ölçäp
 • ölçäpdi
 • ölçäpdir
 • ölçäpdirler
 • ölçär
 • ölçärden
 • ölçärdi
 • ölçäň