äňetdirmek ä‧ňet‧dir‧mek işlik

  1. Seretdirmek, garatdyrmak, esetdirmek.

  2. Äňetmäge mejbur etmek, bakdyrmak.

    • Meniň aýdan zatlaryma oňat äňetdir!

  3. Özüňi görkezmek, özüňe bakdyrmak, seretdirmek, esetdirmek, garatmak.

    • Ol özüni doktora äňetdirdi.


Duş gelýän formalary
  • äňetdirdi
  • äňetdirmek