äpet-äpet ä‧pet-ä‧pet

Uly-uly mähnet-mähnet, ägirt-ägirt.