äpet ä‧pet

 1. Örän uly, has uly, gaty uly, ägirt uly; örän ägirt, mähnet.

  • Gözýetime çenli uzalyp giden pagta meýdany göm-gök bolup ýatan äpet uly deňzi ýadyňa salýar. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Ýegorjyk aglap, ata, äpet adamlar bar! -- diýip gygyrdy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  • Kesilen äpet toraňňynyň töňňesi ýaly dommarylyp otyrdy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Ol äpet penjeleri bilen adamynyň üstünden düşende adama hezil bermeýärmişin. (H. Ysmaýylow, Powestler)

 2. Musallat, bela, betbagtçylyk, howp, waka.

  • Bu ne gaýgy, bu ne hasrat, janlarym, Bu ne äpet, bu ne mähneti janlarym. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem äpet - äpedi.


Duş gelýän formalary
 • äpede
 • äpedin
 • äpediň
 • äpetden
 • äpetdi
 • äpetdigi
 • äpetdigini
 • äpetleri
 • äpetleriniň
 • äpetleriň
 • äpetligi
 • äpetlik