äňedişmek ä‧ňe‧diş‧mek işlik

  1. Seredişmek, garaşmak, esedişmek.

    • Olar äpişgeden äňedişip durdular. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

    • Tamyň agzyndan äňedişip aýdýarlar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  2. Bir zada gözegçilik edişmek, seredişmek, esedişmek, arkalaşmak.

    • Men gidýärin, sen tertip-düzgüne äňedişeweri?!


Duş gelýän formalary
  • äňedişip
  • äňedişmek