äp-däp

Adat bolup gelýän tertip-düzgin, endik bolan urp-adat, adaty duýgy-düşünje, edep; aň-taň.

  • Sebäbi, Eýranyň äp-däpini, edep-terbiýesini diňe bir oňat bilmek däl, ol özüni şol urp-adatlara yhlasly janypkeş hökmünde hem tanadypdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)