yklamak yk‧la‧mak işlik

[y:klamak]

Ýelden sowa durmak, ýelden gizlenmek, özüňi yk ýere çekmek.

 • Howanyň sowuklygyna garaman, ýene küştçüler diwary yklap, özleriniň hemişeki gyzgalaňly oýunlaryny oýnaýardylar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • ykladylar
 • yklamak
 • yklap
 • yklar
 • yklara
 • yklardan
 • yklary
 • yklaryna
 • yklaryny
 • yklaýan
 • yklaýar
 • yklaýyn