yklamak işlik

[y:klamak]

Ýelden sowa durmak, ýelden gizlenmek, özüňi yk ýere çekmek.

  • Howanyň sowuklygyna garaman, ýene küştçüler diwary yklap, özleriniň hemişeki gyzgalaňly oýunlaryny oýnaýardylar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)