ykjamlanmak işlik

Ykjam bolmak, taýýarlanmak, tijenmek, häzirlenmek.

  • Bürgüt ganatlaryny ýygyrdy, ykjamlandy. (B. Seýtäkow, Moskowanyň Ýalkymy)

  • Oturanlar gurduň sesini eşiden goýun ýaly birden gobsundylar, Hekimiň äňedýän tarapya bakyp ykjamlandylar. (B. Seýtäkow, Gyz Salgydy)