ykjamlanmak yk‧jam‧lan‧mak işlik

Ykjam bolmak, taýýarlanmak, tijenmek, häzirlenmek.

  • Bürgüt ganatlaryny ýygyrdy, ykjamlandy. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)

  • Oturanlar gurduň sesini eşiden goýun ýaly birden gobsundylar, Hekimiň äňedýän tarapya bakyp ykjamlandylar. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)


Duş gelýän formalary
  • ykjamlanan
  • ykjamlandy
  • ykjamlandy-da
  • ykjamlandylar
  • ykjamlanyp
  • ykjamlanypdy
  • ykjamlanýana