ykmak işlik

[y:kmak]

  1. Galgamak, gaýmalamak, ýelpildemek.

    • Asmanda bölejik bulutlar ygýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  2. Biderek entäp ýörmek, söw-söw syryp ýörmek.

    • Ol soňky wagtlarda ykmaga başlady. It ýaly ykmakdan birnäçe çarygym tozdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

    • Gum gapdala sowlup, uzyn ädikleri bilen iki baka ykdy. (N. W. Gogol, Eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ykmak - ygýar, ygar, ygypdyr.