ykmak yk‧mak işlik

[y:kmak]

 1. Galgamak, gaýmalamak, ýelpildemek.

  • Asmanda bölejik bulutlar ygýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 2. Biderek entäp ýörmek, söw-söw syryp ýörmek.

  • Ol soňky wagtlarda ykmaga başlady. It ýaly ykmakdan birnäçe çarygym tozdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Gum gapdala sowlup, uzyn ädikleri bilen iki baka ykdy. (N. W. Gogol, Eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ykmak - ygýar, ygar, ygypdyr.


Duş gelýän formalary
 • ygaly
 • ygalyň
 • ygam
 • ygan
 • ygar
 • ygardy
 • ygyp
 • ygyň
 • ygýardy
 • ykdy
 • ykdygy
 • ykdym
 • ykdyr
 • ykdyň
 • ykgyn
 • ykma
 • ykmady
 • ykmaga
 • ykmagy
 • ykmagyny
 • ykmak
 • ykmakdan
 • ykmalarynyň
 • ykmana
 • ykmanda
 • ykmandan
 • ykmasy