ykmalamak yk‧ma‧la‧mak işlik

[y:kmalamak]

Ýuwaş, ýöräp gezim etmek, boş gezmelemek, iki baka ýöremek.

  • Şol mahal öýden çykan bir gara salgym bolup, oýan-buýan ykmalady-da, bu ikisiniň yklap duran diwaryna ýakynlaşdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • ykmalady-da