taşlamak işlik

  1. Zyňyp goýbermek, oklamak.

    • Ýaragyňyzy taşlap, düşüň öňüme. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  2. Bir zady ulanmagy bes etmek, goýmak.

    • Myrat medeniýetli bolup başlady, Ullakan telpegni bir çak taşlady. («Tokmak žurnaly»)

iş taşlamak

seret

  • Işçileriň iş taşlamaklary gutulgysyz boldy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)