taşlandy

Ulanylmakdan galan zat, zir-zibil, köne-küşül, zyňyndy.

 • Biz zawodyň taşlandylaryndan başga-da, kolhozyň öç içindäki materiallardan hep ep-esli jemledik. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • taşlanda
 • taşlandylar
 • taşlandylara
 • taşlandylarda
 • taşlandylardan
 • taşlandylary
 • taşlandylarynda
 • taşlandylaryndan
 • taşlandylaryny
 • taşlandylarynyň
 • taşlandylaryň
 • taşlandym
 • taşlandyny
 • taşlandysydyr
 • taşlandyň