taşlanmak işlik

  1. Zyňylmak, oklanmak.

    • Çukurjagazlaryň her haýsyna bir çigittaşlanyp, soňra el bilen gömülýär. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  2. Bir zadyň ulanylmagy bes edilmek, goýulmak.

    • Plug, seýalka çykansoň, azal-künde taşlandy. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)