tassyklaşmak işlik

[tassy:klaşmak]

Biri-biriniň aýdanyňy makullamak, dogry diýip tapmak.

  • Bu ikisi ýürekden syzdyryp edýän gürrüňlerini taýly gezek tassyklaşýardylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • tassyklaşdylar
  • tassyklaşyp
  • tassyklaşýardylar