sypmak işlik

 1. Birinden ýa-da bir zatdan bir tär, ýol bilen gutulmak, sypalga tapyp boşamak, halas bolmak.

  • Duşmanlaryň elinden sypmak umydy güýçlenip, ýüregi kuwwat tapdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Balyk näçe çarpynsa-da, indi ol sypardan giçdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 2. Göçme manyda Boş, işsiz bolmak.

  • Eliň işden sypsa, özüň oturyşmaga geläýmezlermi, guzym! (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • sypaly
 • sypalyň
 • sypan
 • sypanda
 • sypandan
 • sypandy
 • sypandygyna
 • sypandygyny
 • sypanlary
 • sypanlaryna
 • sypanlarynda
 • sypanlaryň
 • sypanlygy
 • sypanok
 • sypanokdy
 • sypansoň
 • sypany
 • sypanyna
 • sypanyny
 • sypanyň
 • sypar
 • sypara
 • sypardan
 • sypardy
 • syparlar
 • syparmy
 • syparsyň
 • syparyn
 • sypasy
 • sypaýan
 • sypaýdy
 • sypaýmaly
 • sypaýmasyn
 • sypaýmaz
 • sypaýsam
 • sypaýyn
 • sypaýyň
 • sypaýýar
 • sypdy
 • sypdy-da
 • sypdygy
 • sypdyk
 • sypdym
 • sypdyr
 • sypdyň
 • sypdyňyz-da
 • sypjagyny
 • sypjak
 • sypjyk
 • sypma
 • sypmady
 • sypmadygyny
 • sypmadyk
 • sypmaga
 • sypmaga-da
 • sypmagy
 • sypmagymyz
 • sypmagyň
 • sypmajagyna
 • sypmajak
 • sypmak
 • sypmakda
 • sypmaklygy
 • sypmaklygyň
 • sypmakçy
 • sypmalydygy
 • sypman
 • sypmandy
 • sypmandyr
 • sypmandyrlar
 • sypmarsyň
 • sypmarsyňyz
 • sypmasam
 • sypmasaň
 • sypmasyn
 • sypmasynyň
 • sypmaz
 • sypmazlar
 • sypmaýar
 • sypmaýardy
 • sypsa
 • sypsa-da
 • sypsak
 • sypsalar
 • sypsam
 • sypsaň
 • sypyp
 • sypypdy
 • sypypdyr
 • sypypdyr-da
 • sypypdyrlar
 • sypýan
 • sypýar
 • sypýarlar
 • sypýarys