sypjyrmak işlik

Bir zadyň ýüzüňi sydyrtmak, sypjyklyk etmek, soýmak.

  • Gulagyň içini başarnyksyz gorjamak bilen gulagyň näzik ýerini sypjyrýarlar. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)