sypyrylmak sy‧py‧ryl‧mak işlik

 1. Bir zadyň daşynyň örtügi aýrylmak, soýlup aýrylmak, soýulmak.

 2. Bir zatdan syrylyp düşmek.

  • Çukuryň içine sypyrylyp düşmek boljakdy. (N. Jumaýew, Syrly gala)

 3. Gepleşik dili Biriniň geýimi zor bilen çykarylmak, soýulmak, talanmak.


Duş gelýän formalary
 • sypyrylan
 • sypyrylanda
 • sypyrylandan
 • sypyrylmadyk
 • sypyrylmagy
 • sypyrylmagyny
 • sypyrylmak
 • sypyrylmasy
 • sypyrylmazdan
 • sypyrylsa
 • sypyrylyp
 • sypyrylýan
 • sypyrylýar
 • sypyrylýarlar