sypyrylmak işlik

  1. Bir zadyň daşynyň örtügi aýrylmak, soýlup aýrylmak, soýulmak.

  2. Bir zatdan syrylyp düşmek.

    • Çukuryň içine sypyrylyp düşmek boljakdy. (N. Jumaýew, Syrly gala)

  3. Gepleşik dili Biriniň geýimi zor bilen çykarylmak, soýulmak, talanmak.