sypyrmak işlik

 1. Bir zadyň daşynyň örtügini aýyrmak, soýup aýyrmak.

  • Möjekleriň hamyny sypyryp getirip berdi.

 2. Gepleşik dili Biriniň geýimini zor bilen çykaryp almak, soýmak, talamak.


Duş gelýän formalary
 • sypyran
 • sypyrardylar
 • sypyraryn
 • sypyrdy
 • sypyrdy-da
 • sypyrdygyňyz
 • sypyrdyk
 • sypyrdylar
 • sypyrdym
 • sypyrjak
 • sypyrmaga
 • sypyrmagyň
 • sypyrmak
 • sypyrmakda
 • sypyrmaklygyň
 • sypyrmaklyk
 • sypyrmaly
 • sypyrmasa-da
 • sypyrsam
 • sypyrsamam
 • sypyrsaň
 • sypyryp
 • sypyrypdyr
 • sypyrypdyrlar
 • sypyryň
 • sypyrýar
 • sypyrýarlar