sypjyrylmak işlik

Bir zadyň ýüzünde sypjyryk emele gelmek, soýulmak.

 • Käbir ýeri gany bilen gatapdyr. Sypjyrylypmy, döwlüpmi belli däl. (B. Kerbabaýew, Aýlar)


Duş gelýän formalary
 • sypjyrylan
 • sypjyrylanda
 • sypjyrylandyr
 • sypjyryldy
 • sypjyrylmagy
 • sypjyrylmalar
 • sypjyrylsa
 • sypjyrylyp
 • sypjyrylypdyr
 • sypjyrylypmy
 • sypjyrylýar