sypyrtmak işlik

Bir zadyň daşyny soýdurmak, soýduryp aýyrtmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sypyrtmak - sypyrdýar, sypyrdar, sypyrdypdyr.


Duş gelýän formalary
  • sypyrtmak